Tải mẫu Hợp đồng dịch vụ dọn vệ sinh trường học

Tải mẫu Hợp đồng dịch vụ dọn vệ sinh trường học

Hợp đồng dịch vụ dọn vệ sinh trường học – Hợp đồng thuê lao công trường học

Download Mẫu hợp đồng dịch vụ dọn vệ sinh trường học, đây là mẫu hợp đồng được lập ra nhằm ghi chép các thỏa thuận giữa trường học và cá nhân hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh nhằm đảm bảo công tác vệ sinh trường học được diễn ra một cách hiệu quả và đúng yêu cầu. Sau đây là nội dung chi tiết mẫu hợp đồng, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu hợp đồng tại đây.

 

PHÒNG GD & ĐT………
TRƯỜNG…………………………

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

 

 

Số: …../HĐKT-TH….

 

 

……., ngày … tháng … năm……

 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ DỌN VỆ SINH

– Căn cứ vào pháp lệnh hợp đồng kinh tế của hội đồng kinh tế nhà nước,

– Căn cứ vào nhu cầu dọn vệ sinh trường học.

Hôm nay, ngày ……… tháng ……… năm………, tại văn phòng Trường………

Chúng tôi gồm :

I/ Đại diện bên A:

Ông (Bà): …………………………………………………………, sinh ngày …/ … / ……..

Số CMND: ……………………… do CA……….cấp, đại diện cho BGH trường …………..

II/ Đại diện bên B:

Ông (Bà) ……………………………………..………………………, sinh ngày …/ … / ……..

Số CMND: ……………………….. do CA…………………………….…., đại diện bên thuê.

Cùng nhau ký kết hợp đồng dịch vụ dọn vệ sinh với các điều khoản sau đây

I. Nội dung công việc: Bên B làm việc cho trường…………..theo hình thức hợp đồng dịch vụ VSMT theo công việc

Tại địa điểm: Tại trường………………………………………………………………….…..

* Công việc 1 lần/ngày

a) Đối với khu hành chính:

– Quét dọn và dọn vệ sinh văn phòng, phòng hiệu trưởng, phòng phó hiệu trưởng (đổ rác, quét mạng nhện, lau bàn ghế, rửa bình trà nước)

– Sắp xếp bàn ghế, trang thiết bị của mỗi phòng gọn gàng đúng nơi quy định

b) Đối với khu vệ sinh của giáo viên và học sinh:

– Dọn nhà vệ sinh của giáo viên và hai khu vệ sinh nam, nữ học sinh (lầu, trệt)

c) Đối với khu vực lớp học

– Quét dọn, vệ sinh lớp học sạch sẽ 1 ngày/lần sau giờ học hoặc trước giờ học của học sinh.

II. Các điều khoản hợp đồng

1. Trong trường hợp cán bộ của Trường phản ánh công việc bên B chưa tốt thì đề nghị bên B điều chỉnh. Nếu bên B thấy cán bộ, giáo viên, nhân viên không giữ vệ sinh đúng quy định thì nhắc nhở, phản ánh lại với BGH nhà trường.

2. Khi cần mua các dụng cụ cho công việc thì bên B thông báo để bên A chuẩn bị.

3. Bên A sẽ thanh toán tiền công 1 tháng/lần cho bên B. Sau 1 năm làm việc, 02 bên có thể thỏa thuận lại mức tiền công.

4. Nếu bên A hoặc B muốn chấm dứt hợp đồng phải thông báo cho bên kia trước 4 tuần.

5. Bản hợp đồng này có giá trị trong vòng… năm kể từ ngày ký.

III. Tổng số tiền công được hưởng

+ Trong năm học: ……………..đồng/tháng

(Ghi bằng chữ: ……………ngàn đồng)

+ Thời gian nghỉ hè: (tháng 7, tháng 8 hàng năm): không được hưởng lương.

Hợp đồng này được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, BCH Công đoàn giữ 01 bản.

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
(Ký và ghi rõ họ tên)
   TẢI VỀ   

Bình luận

menu
menu