Tag "app kiểm tra số lần sạc iphone"

Bạn có muốn biết iPhone của mình đã sạc bao nhiêu lần rồi không?

Kiểm tra số lần sạc iPhone 4, 5, 6, 6s, 7, 7s, 8 và iPhone X. Với những đặt điểm bên ngoài như vỏ máy,

menu
menu