Tag "3utools viet hoa"

Làm thế nào để đổi sang ngôn ngữ Tiếng Việt trên 3uTools nhanh nhất?

3uTools vốn hỗ trợ ngôn ngữ mặc định là tiếng Anh, người dùng không thông thạo có thể sẽ bị nhầm lẫn khi sử dụng

menu
menu