Tag "1673 bhxh csyt"

Công văn 1094/BHXH-CSYT – Hướng dẫn tính tổng thanh toán KCB BHYT đa tuyến

Hướng dẫn tính tổng thanh toán KCB BHYT đa tuyến Công văn 1094/BHXH-CSYT – Cách xác định tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh

menu
menu