LastPass cho iOS

LastPass cho iOS


LastPass for iOS là ứng dụng bảo mật toàn diện và miễn phí trên iPhone, iPad hoặc iPod Touch của bạn. LastPass là sự kết hợp giữa trình quản lý mật khẩu miễn phí với công cụ bảo mật dữ liệu cá nhân, hỗ trợ quản lý ghi chú riêng tư và tạo mật khẩu mạnh mẽ.

Bình luận

menu
menu