Học Tiếng Anh qua bài hát Shallow – Lời bài hát + Lời dịch bài hát Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Học Tiếng Anh qua bài hát Shallow – Lời bài hát + Lời dịch bài hát Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

[Verse 1: Bradley Cooper]

Tell me somethin’ girl

Are you happy in this modern world?

Or do you need more

Is there somethin’ else you’re searchin’

for?

[Refrain: Bradley Cooper]

I’m fallin’

In all the good times

I find myself longing for change

And in the bad times I fear myself

[Verse 2: Lady Gaga]

Tell me something boy

Aren’t you tired tryin’ to fill that void?

Or do you need more

Ain’t it hard keepin’ it so hardcore?

[Refrain: Lady Gaga]

I’m falling

In all the good times

I find myself longing for change

And in the bad times I fear myself

[Verse 1: Bradley Cooper]

Nói anh biết đi nào

Em cảm thấy hạnh phúc trong thế giới

hiện đại này không?

Hay em đang khao khát hơn thế nữa

Một điều đó em đang kiếm tìm

[Refrain: Bradley Cooper]

Anh mãi rơi t do

Vào những lúc ơi đẹp, bản thân anh

khao khát một sự thay đổi

Vào những lúc kiệt quệ, anh thấy sợ hãi

chính mình

[Verse 2: Lady Gaga]

“Nói em nghe đi nào

Anh thấy mệt mỏi khi cố gắng lắp đầy

khoảng trống ấy

Hay anh đang cần nhiều hơn thế?

Chẳng phải rất khó khăn khi vắt kiệt sức

mình”

[Refrain: Lady Gaga]

Em cứ thế trượt dài

Vào những lúc ơi đẹp, em mong mỏi

một sự thay đổi

Vào những lúc kiệt quệ, em thấy sợ hãi

Bình luận

menu
menu