Evernote Web Clipper cho Chrome

Evernote Web Clipper cho Chrome


Evernote Web Clipper là tiện ích lưu nội dung web vào tài khoản Evernote. Không cần đến những đánh dấu trang, giờ thì bạn chỉ cần Evernote Web Clippter và có thể tìm thấy những gì mình đã lưu trên bất kì thiết bị nào.

Bình luận

menu
menu