Thuế - Kế toán - Kiểm toán

Tải mẫu thông báo về hóa đơn điện tử cần rà soát

Thông báo về hóa đơn điện tử cần rà soát – Ban hành theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP Thông báo về hóa đơn điện tử cần

Tải mẫu Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

Download Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử – Ban hành theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP Tờ khai đăng ký/thay

Tham khảo Mẫu tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt – Mẫu 01/TTĐB theo Thông tư 195/2015/BTC

Cách lập mẫu tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt [01] Kỳ tính thuế: Ghi rõ kỳ tính thuế trong năm là tháng nào [02]

Tải Mẫu giấy biên nhận tiền mặt mới nhất

Mẫu giấy biên nhận tiền Mẫu giấy biên nhận tiền được sử dụng khi giao tiền trong các giao dịch dân sự, kinh doanh, mua

Download mẫu Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm

Tải mẫu Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm – Mẫu S27-DNN theo Thông tư 133/2016/TT-BTC Mẫu S27-DNN: Sổ chi tiết

Tải mẫu Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được hoàn lại

Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được hoàn lại – Mẫu S26-DNN theo Thông tư 133/2016/TT-BTC Mời quý độc giả cùng tham khảo

Download mẫu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp gián tiếp)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp gián tiếp) – Mẫu B03-DNN theo Thông tư 133/2016/TT-BTC Thông tin thêm về Báo cáo lưu

Tải mẫu biên lai thuế CT50

Download Biên lai thuế –  Mẫu CTT 50 theo Thông tư 92/2015/TT-BTC Tải miễn phí VIP xin giới thiệu đến các bạn Mẫu CTT 50 –

Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo thông tư 133

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp trực tiếp) – Mẫu B03-DNN theo Thông tư 133/2016/TT-BTC Theo phương pháp trực tiếp, các luồng

Tải mẫu Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Tải miễn phí VIP xin mời các bạn cùng tham khảo và download Giấy chứng nhận đăng ký thuế, đây là  Mẫu 10-MST theo Thông

1 2 3
menu
menu