Nhân sự - Việc Làm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm KBHXH để kê khai BHXH

KBHXH là phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử hoàn toàn miễn phí, giúp doanh nghiệp thực hiện kê khai mọi lúc

Tham khảo và tải Mẫu phụ lục hộ gia đình tham gia BHXH

Mẫu phụ lục hộ gia đình tham gia BHXH – Danh sách thành viên hộ gia đình theo Quyết định 595/QĐ-BHXH Ngày 16/7/2018, BHXH Việt

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương – Mẫu 10-LĐTL theo Thông tư 133/2016/TT-BTC Mời các bạn cùng tham khảo Mẫu 10-LĐTL: Bảng kê

menu
menu