Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý

Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán – Mẫu 09-LĐTL theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu 09-LĐTL: Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán được Bộ Tài chính ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, nhằm xác nhận số lượng, chất lượng

Download Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng – Biên bản thanh lý hợp đồng

Biên bản thanh lý hợp đồng là biên bản ghi nhận sau khi hoàn tất một công việc nào đó được hai bên tham gia

Download Hợp đồng thuê đất – Mẫu dành cho Doanh nghiệp

Tải mẫu Hợp đồng thuê đất. Dưới đây là biểu mẫu Hợp đồng thuê đất áp dụng cho các doanh nghiệp muốn thuê lại đất

Download mẫu Hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị – Mẫu hợp đồng thương mại

Tải mẫu Hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị là mẫu hợp đồng được chúng tôi sưu tầm để các bạn dùng làm mẫu

Download mẫu hợp đồng nguyên tắc bán hàng – Nguyên tắc thỏa thuận bán hàng

Mời các bạn cùng tham khảo, dưới đây là mẫu hợp đồng nguyên tắc bán hàng được giới thiệu để bạn đọc tham khảo trong

menu
menu