Aiseesoft FoneLab iPhone Data Recovery

Aiseesoft FoneLab iPhone Data Recovery


Aiseesoft FoneLab 9.1.58 là một ứng dụng chuyên nghiệp cho phép người dùng trực tiếp khôi phục dữ liệu bị mất hoặc bị xóa từ iPhone 4, iPhone 3 GS, iPad 1 và iPod touch 4 mà không cần sử dụng tập tin sao lưu trong iTunes.

Bình luận

menu
menu