AFFECTED: The Manor

AFFECTED: The Manor


Chương đầu tiên của bộ game AFFECTED – AFFECTED: The Manor đã có mặt trên cửa hàng Steam, cho phép trải nghiệm thật sống động với kính thực tế ảo HTC Vive.

Bình luận

menu
menu