Archive

Tin tặc chiếm quyền điều khiển hàng ngàn Chromecast: điểm yếu IoT

Hacker đã tấn công hàng ngàn thiết bị Chromecast. Nhưng không dừng ở đó, các nhà nghiên cứu bảo mật khác nói rằng lỗi này

1 2
menu
menu